Nieuw algemeen bestuur Wetterskip geïnstalleerd

  30-03-2023 BALK – Het nieuwe algemeen bestuur van het Wetterskip is op 29 maart geïnstalleerd. In een tot de laatste stoel gevulde Woudazaal in het hoofdkantoor legden de 25 leden de eed of gelofte af. Het nieuwe bestuur begint in harmonie aan zijn vierjarige zittingsperiode. De elf fracties wisselden felicitaties uit en spraken het voornemen uit om constructief met elkaar samen te werken.

  ‘Aandacht voor de persoon’
  Dat sloot aan bij de woorden van dijkgraaf Luzette Kroon, die de ab-leden toesprak: ‘Ik vraag van u als verantwoordelijke bestuurders om als het nodig is hard te zijn op de inhoud, maar wel altijd met aandacht voor de persoon. Daar is onze besluitvorming het meest bij gebaat, maar ook het aanzien van het wetterskip.’

  Grote opgaven
  Er komt een reeks grote opgaven op het bestuur af, somde Kroon op. Ze noemde de bodemdaling, de funderingsaanpak, het Fries Programma Landelijk Gebied en de woningbouwopgave: ‘Allerlei zaken die een rol spelen in de ruimtelijke inrichting van Fryslân en het Groninger Westerkwartier en waarin eigenlijk ons water- en bodemsysteem een sturende factor is.’

  ‘Natuurlijk blijven wij dé functionele overheid, met een sterke focus op de kerntaken veilig, voldoende en schoon. Maar door de snelheid waarmee we ook in Friesland te maken krijgen met klimaatverandering, zullen we anders moeten leren kijken naar ons watersysteem.’

  21 gekozen leden
  Het nieuwe algemeen bestuur telt 21 gekozen leden, verdeeld over 9 fracties: BBB (7 zetels), Water Natuurlijk (4), FNP (2), PvdA (2), CDA (2), VVD (1), ChristenUnie (1), PvdD (1) en BVNL (1). Daarnaast zijn er geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd (2) en natuur (2). Nieuw in de natuurfractie is Marianne de Wilde. Zij neemt de plaats in van Klaas Zwart, die een zetel heeft aanvaard in Provinciale Staten.

  Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van een waterschap. Samen nemen de leden beslissingen over wat we als waterschap doen en hoe we onze taken uitvoeren. Dit doen zij in bestuursvergaderingen onder voorzitterschap van dijkgraaf Luzette Kroon. De vergadering zijn openbaar. Belangstellenden kunnen ze bijwonen of volgen via internet.

  Geef een reactie