EFSA: ‘Jonge kalveren moeten in groepen gehuisvest’

30-03-2023 BALK – Kalveren moeten tijdens hun eerste levensweken in kleine groepen worden gehuisvest en het gebruik van individuele hokken moet worden vermeden om het welzijn voor de dieren te verbeteren. Kalveren hebben ook voldoende ruimte nodig om te rusten en te spelen en toegang tot comfortabel strooisel. Dit zijn enkele van de aanbevelingen die staan in een wetenschappelijk advies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA, ter ondersteuning van de herziening van de dierenwelzijnswetgeving van de Europese Unie.

De wetenschappers van de EFSA stellen ook dat kalveren vanaf 2 weken leeftijd de beschikking moeten krijgen over vezelrijk voer zoals hooi. Dat kan vanaf die leeftijd geleidelijk worden opgevoerd. Een hoge innames van vezelrijk voer is nodig om het herkauwen te stimuleren en om de behoefte aan ijzer te dekken. Om hun welzijn te verbeteren, moeten kalveren minimaal één dag bij de moeder worden gehouden. Langer contact tussen kalf en koe is wenselijk. Zowel voor de koe als het kalf geeft dat welzijnsvoordelen.

De wetenschappers van de EFSA beoordeelden de veehouderijsystemen die in de Europese Unie voor kalveren worden gebruikt en identificeerden zaken waaraan de dieren worden blootgesteld en de daarmee samenhangende gevolgen voor hun welzijn. Het advies is bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming door wetgevers in het kader van de lopende herziening van de wetgeving  over dierenwelzijn van de Europese Unie. De Europese Commissie zal daar in de tweede helft van 2023 voorstellen voor doen.

Geef een reactie