Nettolonen stijgen door

28-12-2022 BALK – Een werknemer met een modaal brutosalaris (€ 3.086) gaat er in 2023 netto met € 91 (3,70%) per maand op vooruit. Het minimum maandloon stijgt met 10,15% van € 1.756,20 naar € 1.934,40. Ondanks dat de stijgende prijzen niet meteen alle financiële zorgen van veel Nederlanders oplost is het wel een een pleister op de wond.

De belangrijkste reden voor de stijging van het nettoloon is de hogere arbeidskorting. Deze wordt verhoogd naar maximaal € 5.052 voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd. In 2022 was de maximale arbeidskorting € 4.260. Anderhalf keer modaal gaat er per maand € 87 (2,69%) op vooruit en twee keer modaal € 98 (2,43%).

Het minimumloon wordt naast de gebruikelijke indexatie per 1 januari 2023 nog eens extra verhoogd. Dit heeft eveneens gevolgen voor werknemers die in 2022 net boven het minimumloon verdienden. Zij profiteren ook van deze verhoging. Vanaf 2023 ontvangen zij minimaal € 1.934,40 per maand (fulltime).

Aanvullende pensioenen en lijfrente-uitkeringen stijgen minder hard. Bij een aanvullend pensioen van € 1.000 bruto per maand stijgt het nettobedrag in 2023 met € 2,00. Dit komt door een verlaging van de belasting en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Met heffingskortingen is in de berekening geen rekening gehouden omdat deze in het algemeen al via de AOW-uitkering worden verrekend. De AOW-uitkering stijgt wel, omdat deze is gekoppeld aan het minimumloon. De netto AOW-uitkering voor een alleenstaande stijgt met € 92 per maand. Voor gehuwden is de stijging € 57 per persoon per maand.

Minimum uurloon in 2024
Per 2024 wordt het wettelijk minimum maandloon vervangen door een wettelijk minimum uurloon. Bij de invoering ervan gaat de overheid uit van een 36-urige werkweek. Werknemers rond het minimumloon met een 38-urige en 40-urige werkweek gaan er in 2024 dus verder op vooruit.

Vrije ruimte verhoogd
Hoopgevend voor werknemers is dat werkgevers gebruik kunnen maken van de vrije ruimte die de werkkostenregeling (WKR) biedt. Dat is een deel van de loonsom die aan andere zaken dan het loon kan worden besteed, bijvoorbeeld om voordelig een fiets aan te schaffen. De vrije ruimte wordt in 2023 extra verhoogd. “Als een organisatie een eindejaarsuitkering of dertiende maand aanbiedt, kan het brutobedrag van die uitkering worden verlaagd en uitbetaald worden als bijvoorbeeld ‘vergoeding energiekosten’. Dat deel is dan voor de werknemer onbelast. Het leidt dus ook niet tot een hoger inkomen waardoor eventuele toeslagen in gevaar komen”, legt Van Leeuwerden uit. Hij wijst ook op de stijgende belastingvrije thuiswerkvergoeding met 7,5% (van € 2,00 naar € 2,15 per dag) en reiskostenvergoeding (van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer). “Dit zijn voorbeelden van mogelijkheden die de wetgever biedt om de werknemer enigszins verder tegemoet te komen. De stijging,” aldus Brand. “Dat betekent overigens niet dat een werkgever verplicht is dat hogere bedrag te betalen”, verduidelijkt Van Leeuwerden.

Geef een reactie