Nederland blijft kritisch over nieuwe Europese verordening Natuurherstel

22-04-2023 BALK – Nederland blijft kritisch ten aanzien van de conceptverordening Natuurherstel van de Europese Commissie, ook nu er enkele compromisvoorstellen zijn gedaan die op een aantal thema’s wat meer flexibiliteit lijken te bieden aan de lidstaten. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer. Ze verwacht dat er in december 2023 een politiek akkoord kan zijn tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over de verordening.

Er wordt inmiddels voorgesteld om het algemene verslechteringsverbod in de verordening te vervangen door een verplichting tot het nemen van maatregelen. Als gevolg van de gekozen formulering blijft er de facto echter sprake van en resultaatverplichting, aldus Van de Wal. Het verslechteringsverbod zal naar de verwachting van het kabinet een negatieve impact hebben op de realisatie van andere maatschappelijke opgaven in de fysieke ruimte.

Naast het verslechteringsverbod zet het kabinet vooral in op de prioriteiten ten aanzien van mariene ecosystemen, stedelijk groen, de mate van vernatting van veengebieden en de lange termijn doelen en consistentie met andere bestaande Europese wetgeving, zodat bijvoorbeeld de energietransitie niet wordt gehinderd.

Eind december 2022 is een eerste ambtelijke verkenning naar de effecten van de verordening opgeleverd. Het is een eerste vingeroefening naar de impact van de verordening in Nederland en met name het verslechteringsverbod daarbinnen. Het bevat een juridische duiding van het begrip ‘verslechteringverbod’ en 3 casusbeschrijvingen met een eerste, ruwe analyse van de impact van deze bepaling.

In de casus-uitwerkingen wordt getoond dat het verslechteringsverbod een positief effect heeft op de natuur. Daar staat echter tegenover dat het soms verstrekkende gevolgen kan hebben voor andere ruimtelijke belangen in Nederland. Arcadis maakt momenteel een meer uitgebreide quick scan van de effecten van de verordening. Deze wordt naar verwachting binnen enkele weken opgeleverd. Eind van dit jaar volgt een derde – en meest volledige – effectbeoordeling.

Geef een reactie