Kaart oeverbeheer langs vaarwegen ter inzage tot 23 mei

22-04-2023 BALK – Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties. De kaart ligt tot en met 23 mei 2023 ter inzage.

In onze provincie ligt zo’n 1.800 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer van een oever. Dat kunnen zowel Friese overheden, particulieren of andere belanghebbenden zijn. Daarom hebben Friese overheden hier samen afspraken over gemaakt, die begin dit jaar door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Die afspraken gelden voor alle vaarwegen, zoals aangewezen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF).

Kaart inzien en reageren
Volgens deze afspraken is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. Wij zijn dat voor oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar relatief veel stroming is. Ligt een oever langs openbaar terrein in de bebouwde kom, dan is de gemeente aan zet. Dan blijven er nog oevers over waarvan het de verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties. In bepaalde gevallen betaalt de overheid wel mee aan het onderhoud, via een subsidiefonds.

De kaart ligt tot en met  23 mei ter inzage. Je kunt de kaart inzien en reageren via de website van de Provinsje Fryslân (externe website) (externe website).

Geef een reactie