Natuurwaarden in en rond het Nannewiid

21-10-2022 OUDEHASKE – Het Nannewiid staat volop in de belangstelling, zeer recent nog in het radioprogramma Vroege Vogels. Het veenmeertje staat aan grote veranderingen bloot en het beeld van het Nannewiid verandert. De plantengroei neemt toe, grote groepen vogels zijn te zien op het water, maar ook is het Nannewiid plaatselijk aan het dichtslibben en voor recreanten wordt het daardoor minder toegankelijk.

Inmiddels heeft Staatsbosbeheer een bijzondere vondst in het Nannewiid gemeld, de zeldzame plant groot nimfkruid. Het plantje heeft onder andere als eigenschap het water helder te houden. Deze actuele belangstelling was voor Vrienden van het Nannewiid aanleiding contact te zoeken met Staatsbosbeheer.

Zij hebben boswachter Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer Zuidwest Friesland bereid gevonden om in een presentatie meer te vertellen over de huidige stand van de natuur in en om het Nannewiid, over de plantengroei en de dierenwereld. Vrienden van het Nannewiid nodigt u van harte uit om deze presentatie bij te wonen.

De presenatie vind plaats op woensdag 26 oktober 2022 in het Kulturhûs in Oudehaske, Julianastraat 5, 8465 RC Oudehaske.

Programma
20.00 uur – Welkom
20.05 uur – Presentatie “Natuur in en om het Nannewiid” door Henk- Jan van der Veen, Staatsbosbeheer
Zuidwest Friesland
21.00 uur – Pauze
21.15 uur – Gelegenheid tot het stellen van vragen
22.00 uur – Afronding

Het bijwonen van de informatieavond is gratis, aanmelden kan via info@vriendenvanhetnannewiid.nl
Dit jaar breekt Vrienden van het Nannewiid eenmalig met de traditie van de Nacht van de Nacht en
organiseert geen wandeling. Bovengenoemde presentatie krijgt nu prioriteit. Het radioprogramma Vroege Vogels met daarin aandacht voor het Nannewiid en het groot nimfkruid is te beluisteren via https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroegevogels/75250/uitzending-van-25-september-2022
De hele uitzending duurt drie uur, het item over het Nannewiid 10 minuten en is te vinden aan het eind van uitzending en begint na 2.21.40 uur.

Geef een reactie