Bekendmakingen week 42 (2022)

21-10-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

19-10-2022 – Plattedijk 30 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220136)

19-10-2022- Baanweg 160 te Sloten: aanvraag vergunning bouwen van een twee onder één kapwoning (OV 20220034)

19-10-2022 – Midstraat 28 te Joure: verleende vergunning plaatsen van nieuwe handelsreclame aan de gevel (OV 20220354/)

19-10-2022 – Sondelerdyk 3 A te Sondel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220445)

19-10-2022 – Sneekermeer 10 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de gevels (OV 20220664)

19-10-2022 – Koarte Ekers 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220135)

19-10-2022 – Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220067)

19-10-2022 – Harichsterdyk 76 te Harich: aanvraag vergunning plaatsen van 28 zonnepanelen op het achtererfgebied (OV 20220659)

19-10-2022 – Kolgans 9 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een serre/dakopbouw (OV 20220513)

19-10-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: B. Baaren

19-10-2022 – Leise Leane 12 te Rijs: verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20220402/)

19-10-2022 – Grienedyk 6 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220065)

19-10-2022 – Plattedijk 30 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de ligboxenstal t.b.v. het plaatsen van 3 melkrobots (OV 20220663)

19-10-2022 – Gaestdyk 66 BY te Tjerkgaast: verleende vergunning wijzigen situering bedrijfswoning (OV 20220611/)

19-10-2022 – Leise Leane 12 te Rijs: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220134)

19-10-2022 – Sondelerdyk 2 te Sondel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220564)

19-10-2022 – Lytse Jerden 1 (CH30) te Sloten: aanvraag vergunning herbouwen en verduurzamen van de bedrijfswoning (OV 20220383)

19-10-2022 – Sirius 8 te Lemmer: aanvraag vergunning aanpassen van de voorgevel, kozijnen en gevelbekleding (OV 20220662)

19-10-2022 – Ige Galamawei 29 te Oudega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220066)

19-10-2022 – Oasingaleane 4 te Langweer ( Kadastrale aanduiding: LWR02/A/7627): rectificatie

19-10-2022 – Kapelstreek 220 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220654)

19-10-2022 – Agenda raadsvergadering

17-10-2022 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

17-10-2022 – Agenda Petear

17-10-2022 – Intrekken verkeersbesluit, bekend gemaakt op 5 januari 2022

Geef een reactie