Minister moet prijs nieuwbouwvergunning beperken

28-08-2022 BALK – Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) moet een noodplan maken als per 1 januari volgend jaar een nieuw systeem voor bouwtoezicht wordt ingevoerd. Anders is de kans groot dat de prijzen van nieuwbouwwoningen door hoge gemeentelijke bouwleges en extra kosten van bouwtoezicht nog verder stijgen. Als dat gebeurt wordt een nieuwbouwwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar, zo waarschuwt Vereniging Eigen Huis. 

Bouwleges in oosten lager dan in westen van Friesland
Ook dit jaar onderzocht de vereniging de bouwleges in alle 345 gemeenten. In twaalf daarvan betalen nieuwbouwkopers in een jaar tijd maar liefst 10% hogere bouwleges. Grootste stijger in Friesland is de gemeente Leeuwarden. Die verhoogde de leges van €353,- naar €396,- (12,2%) Gevolgd door Waadhoeke die van €305,- naar €337,50 ging (10,7%)

Meer betalen voor dezelfde vergunning 
De leges voor een kleine verbouwing (€10.000 ex. Btw, bijvoorbeeld voor een dakkapel) stegen licht; gemiddeld van €388 naar €400. Landelijk gemiddeld stegen de bouwleges dit jaar met 2,7%. De huidige tarieven werden eind 2021 vastgesteld, nog voordat de inflatie dit jaar sterk opliep. Een gemiddelde nieuwbouwwoning kost nu €448.000, inclusief grondkosten en Btw. (bron: NVM 2e kwartaal 2022).

Overzicht Friesland

Gemeente20212022Percentage
De Fryske Marren€292,-€302,503,6%
Sûdwest-Fryslân€422,30€422,300%
Waadhoeke€305,-€337,5010,7%
Harlingen€302,50€302,500%
Leeuwarden€353,-€396,-12,2%
Tytsjerkstradiel€250,-Ç250,-0%
Opsterland€407,-€407,-0%
Smallingerland€217,-€221,-1,18%
Heerenveen€307,-€307,-0%
Ooststellingwerf€212,70€215,051,1%
Achtkarspelen€206,50€206,500%
Dantumadiel€288,-€290,-0,7%
Noard-East Fryslân€291,-€296,-1,7%
Ameland€187,-€187,-0%
Terschelling€943,-€961,-1,9%
Schiermonnikoog€576,-€586,-1,7%
Vlieland€214,-€214,-0%

Over het onderzoek
Vereniging Eigen Huis en IGG Bouweconomie doen jaarlijks onderzoek naar de hoogte van gemeentelijke bouwleges voor een vergunning voor een kleine verbouwing van €10.000 (exclusief btw) en de vergunning voor een nieuwbouwwoning van €170.000 (exclusief bouwgrond en btw). In dit rekenmodel komen de totale kosten van een nieuwbouwwoning uit op ongeveer €400.000.  

(*) Formeel gaat het om de ‘Omgevingsvergunning bouwactiviteit’. Een aantal gemeenten (zoals op de ROEB-lijst) gaat uit van genormeerde bouwkosten. In Staphorst zijn de bouwleges lager als de aanvrager zijn bouwplannen vooraf door een extern bureau laat toetsen. In het onderzoek is deze categorie buiten beschouwing gelaten. 

Geef een reactie