Minister Adema ontvangt Friese Investeringsagenda Agrofood

27-03-2023 BALK – In de AgroFood agenda 2030, getiteld “Caring for Soil, Caring for Life”, zijn voor vijf thema’s investeringsagenda’s opgenomen. De thema’s zijn: Gezonde Mens, Gezonde Bodem, Duurzame Teelt, Duurzame Technologie Agri en Duurzame technologie Food. Deze agenda draagt bij aan een duurzaam economisch perspectief voor Fryslân en Noord Nederland. Minister Adema nam vandaag deze Friese investeringsagenda in ontvangst.

Wethouder Bauke Dam van de gemeente Súdwest-Fryslân overhandigde de investeringsagenda aan de minister. Als tastbare herinnering kreeg de minister uit handen van Gedeputeerde Klaas Fokkinga een pot “Sûne Grûn”. Gedeputeerde Fokkinga: “Bodem is een belangrijk thema voor Fryslân. Als we Fryslân een economisch landbouwperspectief willen geven, moeten we nu investeren in een gezonde bodem en duurzame technologie. Wij willen als Fryslân met deze investeringsagenda ook landelijk van betekenis zijn.” 

De minister kwam vandaag speciaal naar de Dairy Campus in Leeuwarden voor het in ontvangst nemen van de investeringsagenda. Na de ontvangst door burgemeester Van Haersma Buma van de gemeente Leeuwarden werden de doelen in de agenda toegelicht. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over de Dairy Campus waar deminister een toelichting kreeg over de laatste ontwikkelingen van de duurzame melkveehouderij.

Aanleiding
Fryslân is het land van ‘molke en poaters’. We zetten ons in voor een duurzaam gezonde bodem en schoon water. Dit doen we onder andere door de uitvoering van de Friese Landbouwagenda en in noordelijk verband met de Agro-agenda Noord-Nederland, projecten als de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL), Fascinating (eiwittransitie) en de Versnellingsagenda Duurzame Veehouderij.

Het Innovatie Pact Fryslân (IPF) ontwikkelde in opdracht van de Friese bestuurders  de AgroFood agenda 2030. Van de vijf thema’s in de agenda worden er drie door provincie Fryslân uitgewerkt. De investeringsagenda is bedoeld  als mogelijke bouwsteen voor het komende nationale Landbouwakkoord.

Geef een reactie