Miljarden euro’s extra voor aardwarmte

04-05-2023 BALK – De komende jaren zal de productie van aardwarmte in Nederland naar verwachting flink toenemen. Minstens 18 nieuwe projecten zullen worden ontwikkeld dankzij een exploitatiesubsidie van de overheid van in totaal bijna 2 miljard euro.

Met de subsidie van de overheid kan het totaal aantal aardwarmteprojecten dat al gerealiseerd of vergevorderd is oplopen tot meer dan 50. Gezamenlijk zullen ze kunnen voorzien in een duurzame warmteproductie vergelijkbaar met het verbruik van 7% van het aantal woningen in Nederland. In de toekomst zal circa 25% van de hele Nederlandse warmtevraag ingevuld kunnen worden door aardwarmte.

Om te zorgen dat de nieuwe en toekomstige aardwarmteprojecten snel tot productie komen en de doelstellingen voor 2030 worden gehaald is echter meer nodig dan geld alleen, stelt brancheorganisatie Geothermie Nederland. Er zijn bijvoorbeeld meer warmtenetten en oplossingen voor opslag nodig om de opgewekte warmte daadwerkelijk te kunnen inzetten. Dat vraagt om een gecoördineerde aanpak van overheden, geothermiebedrijven en andere betrokkenen. Een speciale taskforce onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet daarvoor gaan zorgen.

Geef een reactie