Meldpunt Fryske Taal voorziet in behoefte

07-09-2022 BALK – Friezen zijn en blijven scherp op het gebruik van het Fries door allerlei instanties. Dat blijkt uit de opbrengst van het Meldpunt Fryske Taal van de provincie Fryslân. In de afgelopen twee jaar kwamen er 52 meldingen binnen van niet of onjuist gebruik van het Fries in diverse uitingen. Zo verschenen de donorfolder en de corona-informatiefolder van het Rijk in diverse talen, behalve het Fries.

Het Meldpunt Fryske Taal ging in mei 2020 van start. Friezen die van mening zijn dat informatie van overheden onterecht niet in het Fries beschikbaar is, of dat zij belemmerd worden in het gebruik van het Fries op plekken waar ze Fries zouden moeten kunnen spreken, kunnen daarvan melding doen.

De meeste meldingen die binnenkomen, gaan over het niet gebruiken van het Fries door overheidsorganisaties. Dat betreft zowel Friese overheidsorganisaties als de Rijksoverheid. Ook kwamen er meerdere meldingen over onjuist gebruik van het Fries binnen. Enkele mensen meldden dat ze vonden dat er teveel Fries gebruikt wordt.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de resultaten: “Wij hebben meer meldingen gekregen dat we vooraf hadden verwacht en dat betekent dat Friezen hun taal belangrijk vinden. Dat is goed om te zien. We kunnen ook concluderen dat we aandacht moeten blijven vragen voor een goed gebruik van het Fries en daar gaan we dus ook mee door. Zeker van het Rijk mogen we verwachten dat ze het Fries gebruiken: daar hebben we concrete afspraken over gemaakt in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer.”

Van de 52 meldingen was de helft algemeen van aard, zoals een compliment of en vraag over het Fries. De andere helft betrof meldingen over het Rijk (19%), de media (12%), de provincie (7%), andere overheden (6%) en de GGD (6%). De meeste daarvan vroegen om een vervolgactie. De provincie trad daarvoor in contact met de betreffende instanties.

Geef een reactie