Meer dan de helft van de boeren ouder dan 60 heeft geen opvolger

05-12-2022 BALK – Meer dan de helft van de boeren ouder dan 60 jaar heeft geen bedrijfsopvolger. Dit blijkt uit de informatie die AgriDirect heeft verzameld bij de jaarlijkse inventarisatie in 2021 en 2022. Daarbij zijn onder andere vragen gesteld over de leeftijd en opvolgsituatie aan ruim 14.500 agrarisch ondernemers verdeeld over diverse sectoren.

Bij bedrijven met een bedrijfshoofd van 60 jaar of ouder geeft 45% aan een opvolger te hebben. In de veehouderij liggen die percentages op respectievelijk 69% bij pluimveehouders, 65% bij geitenhouders, 61% bij melkveehouders en 56% bij varkenshouders. 

In de plantaardige sectoren zijn de percentages lager. Van de ondervraagden boven de 60 jaar in de fruitteelt heeft 39% een opvolger, in de glastuinbouw ligt dat aan deel op 33% en in de boomkwekerij op 31%. Bij de akkerbouwers en bollentelers en bij groentetelers heeft respectievelijk 47% en 51% een opvolger. 

Geef een reactie