Meer dan 1,6 miljoen euro aan TOZO gelden moeten terug worden gestort

21-06-2022 JOURE – Vandaag werd bekend dat gemeente De Fryske Marren een bedrag van €1.619.917,- aan teveel ontvangen TOZO vergoedingen terug moet betalen aan het rijk. De gemeenten kregen de opdracht om ondernemers die door de Corona maatregelen in nood kwamen geld uit te betalen. Gemeenten kregen daarvoor een voorschot vanuit het rijk.

Nu blijkt dat gemeenten teveel gelden hebben ontvangen moeten zij dit terug betalen. In het geval van gemeente De Fryske Marren gaat het om een bedrag van €1.619.917,- Aangezien het bedrag gereserveerd stond zou het terugbetalen de gemeente geen problemen moeten opleveren.

Andere gemeenten moeten ook terug betalen:

Achtkarspelen€916.245,-
Ameland€72.841,-
Ooststellingwerf€718.181,-
Opsterland€1.106.191,-
Smallingerland€428.061,-
Súdwest-Fryslân€2.795.473,-
Tytsjerksteradiel€739.914,-
Vlieland€67.152,-
Waadhoeke€1.352.269,-
Weststellingwerf€567.335,-

Er zijn ook uitzonderingen. Zo zijn er 4 gemeenten die te weinig geld hebben ontvangen en krijgen dat geld alsnog van het rijk terug. Daarbij gaat het om de gemeenten:

Harlingen€164.852,-
Leeuwarden€1.872.894,-
Schiermonnikoog€33.335,-
Terschelling€84.282,-

Geef een reactie