LTO zal niet aandringen op verlengen mestuitrijdperiode in 2022

28-06-2022 BALK – De vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland heeft geen verzoek bij minister Staghouwer van LNV ingediend om de uitrijperiode voor drijfmest met enkele weken te verlengen. Ook niet voor de herinzaai van grasland. “We hebben de mening bij leden in verschillende regio’s gepeild en er bleek geen grote behoefte om langer mest te kunnen uitrijden”, aldus Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van de vakgroep. “Circa 20 ondernemers hebben gemeld dat zij hun mest niet konden plaatsen of problemen voorzagen met herinzaai vanwege de harde grond.”

“Als je kijkt naar de goede landbouwpraktijk, heeft mest in gebieden waar het te droog is voor het gewas weinig meerwaarde. Vaak is er al genoeg bemest, zodat bij regen alsnog nalevering komt van stikstof om het gras te laten groeien. Milieukundig gezien is het dus beter om de mest te bewaren”, zegt Verstraten. Hij raadt ondernemers die toch nog dit jaar mest willen uitrijden aan om dit zo mogelijk verdund met water te doen. “Dan neemt de bodem de stikstof makkelijker op en beschadigt de zode minder.”

Geef een reactie