LTO stapt niet in werkgroep die alternatief voor kritische depositiewaarde zoekt

07-05-2023 BALK – Bemiddelaar Johan Remkes heeft het kabinet vorig jaar aanbevolen om een juridisch houdbaar alternatief voor de kritische depositiewaarde te zoeken als maat om de kwaliteit van de natuur in beeld te brengen. In vervolg daarop heeft minister van der Wal voor Natuur en Stikstof een werkgroep ingesteld, die een jaar lang mag nadenken over een alternatief. LTO heeft vooralsnog bedankt voor deelname aan deze werkgroep.

LTO vindt dat binnen de werkgroep de verkeerde vraagstelling op tafel ligt. Daarnaast is de landbouworganisatie ontevreden over de samenstelling van de werkgroep. LTO vindt dat de vraag beantwoord moet worden of er alternatieve methoden zijn om de staat van instandhouding van de natuur in de wet of op andere wijze te waarborgen – anders dan de huidige bepaling in de wet die gerelateerd wordt aan een omgevingswaarde met de kritische depositiewaarde.

De werkgroep is gevraagd na te denken over een alternatief voor de kritische depositiewaarde, maar dan in de strikte betekenis van de wet. Dat betekent een alternatieve een methode om de depositie voor stikstof in natuurgebieden te bepalen. LTO vindt dat dit de verkeerde vraagstelling.

LTO meent bovendien dat er door de samenstelling van de werkgroep ook geen serieus gesprek over een alternatief zal komen. Verder sluit de tijdsperiode van een jaar niet aan bij de urgentie van de problematiek rondom de vergunningverlening die er momenteel bestaat.

De landbouworganisatie heeft de minister in een brief opgeroepen om een werkgroep samen te stellen die de ambitie heeft om een alternatieve wijze te vinden om de staat van instandhouding van de natuur te waarborgen. Ook is het nodig dat er vóór 1 juli 2023 duidelijkheid komt of dit alternatief te bedenken is, en hoe en wanneer dit kan worden uitgewerkt tot een concreet voorstel.

Geef een reactie