LTO: schaf middelingsregeling niet af

14-10-2022 BALK – In het Belastingplan 2023 heeft het Kabinet aangegeven om de middelingsregeling af te schaffen. Dit is slecht nieuws voor ondernemers in sectoren met sterk wisselende inkomens, zoals de land- en tuinbouw. Via deze regeling is het voor burgers én ondernemers mogelijk om schommelingen in inkomen te middelen. Agrarische ondernemers maken volop gebruik van deze regeling gezien de jaar-op-jaar wisselende inkomens. De afschaffing staat haaks op onder meer het recente advies van Remkes dat fiscale belemmeringen weggenomen moeten worden. LTO Nederland roept daarom de Tweede Kamer op om bij de behandeling van het Belastingplan 2023 de afschaffing van de middelingsregeling tegen te houden. 

Het kabinet stelt dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de middelingsregeling en dat deze niet doelmatig is. De afschaffing is daarom slecht nieuws voor ondernemers in sectoren met sterk wisselende inkomens zoals de land- en tuinbouw. Afschaffing van de middelingsregeling leidt tot een extra fiscale last voor de land- en tuinbouwsector van € 7 tot 8 miljoen en voor individuele ondernemers, die van de regeling gebruik kunnen maken, gemiddeld tot € 2.000 extra te betalen belasting.

Geef een reactie