Lineke Kleefstra nieuwe Directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân

14-06-2022 BALK – Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân heeft Lineke Kleefstra benoemd als nieuwe Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en daarmee ook directeur van GGD Fryslân. Zij volgt Margreet de Graaf op die op 1 april afscheid nam. De afgelopen periode was Aart Schoenmaker de interim DPG. Lineke Kleefstra start 1 september met haar functie.

De afgelopen jaren was Lineke Kleefstra werkzaam als lid van de directieraad van ROC Friese Poort en daarvoor in diverse organisaties binnen de zorg. Hiermee brengt zij brede ervaring mee op het gebied van strategisch management binnen de zorg en in een politiek bestuurlijke context.

Thema’s waar zij zich onder andere mee bezig gaat houden, zijn gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid en het werken vanuit positieve gezondheid. Dit is een breed pallet, waarbij de inzet in ieder geval gericht is op het bijdragen aan een aanpak van de ongelijke verdeling van gezondheid, voor jong en oud en preventie als stevige basis neerzetten door onder andere de verbinding met de Friese Preventie Aanpak en de doorontwikkeling van onze jeugdgezondheidszorg. Een thema dat ook niet ongenoemd kan blijven, is het versterken van de pandemische paraatheid voortkomend uit de coronacrisis.

Lineke Kleefstra over haar nieuwe functie bij Veiligheidsregio Fryslân en GGD Fryslân: “Ik kijk uit naar deze prachtige uitdaging. Als GGD Fryslân zijn we samen met de Friese gemeenten aan zet als het gaat om de preventieve gezondheidszorg. De Coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we met elkaar moeten werken aan een gezonde en vitale generatie. Ik voel me vereerd dat ik daar namens Veiligheidsregio Fryslân en GGD Fryslân mijn bijdrage aan mag leveren.”

Wim Kleinhuis, algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân: ” Wij zijn verheugd dat we in Lineke Kleefstra een kundige opvolger hebben gevonden die ook nog uit het Friese netwerk afkomstig is. De afgelopen twee jaar hebben we met elkaar laten zien dat we regie hebben kunnen voeren op de Coronacrisis, een crisis met enorme impact op onze organisaties. We hebben er alle vertrouwen in dat we met de komst van Lineke verder invulling kunnen geven aan het vervolg van deze opgave en de andere actuele gezondheidsopgaven die voor ons liggen. Wij wensen haar daarbij veel inspiratie en succes en kijken uit naar de samenwerking.”

Geef een reactie