Leger des Heils ziet grote stijging dakloze jongeren

28-11-2022 BALK – Het Leger des Heils constateert, op basis van eigen onderzoek, dat het aantal dakloze mensen fors (bijna 25%) is gestegen. Onder jongeren tussen 18 en 22 jaar is er zelfs sprake van een stijging van 50%. “Een schrikbarende constatering, zeker als je beseft dat we er alles aan proberen te doen om dakloze mensen, en met name jongeren, een eigen plek te geven. De oplossingen zijn bekend, er is geld, maar als dat nu niet omgezet wordt in actie zal het aantal mensen op straat alleen maar toenemen” aldus kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter Leger des Heils.

Het Leger heeft de cijfers van afgelopen zomer met die in dezelfde periode vorig jaar vergeleken. Zowel in de maatschappelijke opvang als in het veldwerk is een flinke stijging van het aantal dakloze mensen te zien; respectievelijk 23,2% en 24,5%. In totaal steeg het aantal van 4876 naar 6016, een stijging van 23,4%. Het Leger des Heils maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst. “De situatie zal niet rooskleuriger worden. We maken ons zorgen over de komende maanden, want onze cijfers zijn van augustus en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn daar nog niet eens in meegenomen”.

Grote stijging jongeren tussen 18 en 22 jaar
Onder jongeren tussen 18 en 22 jaar ziet het Leger zelfs een stijging van 50%. Het gaat om jongeren die vast zitten in de maatschappelijke opvang en waarvoor (nog) geen woning of begeleide woonplek beschikbaar is. Het probleem is volgens het Leger waarschijnlijk nog groter omdat veel jongeren simpelweg niet in beeld zijn van de opvangorganisaties. De grotere aantallen worden verklaard door de financiële situatie en de knip tussen jeugdzorg en hulp aan volwassenen waardoor kwetsbare jongeren te vroeg op eigen benen moeten staan. “Veel jongeren hebben nauwelijks genoeg inkomen en ondersteuning en ondervinden veel last van belemmerende wet- en regelgeving. We zien dat gewoon kunnen meekomen in de samenleving voor deze kwetsbare jongeren ontzettend lastig is,” zegt Slomp.

Geen doorstroom door gebrek aan woningen
Een van de belangrijkste oorzaken is het gebrek aan betaalbare woningen voor deze doelgroep. Hierdoor blijven dakloze mensen aangewezen op de maatschappelijke opvang. Gemiddeld is de verblijfsduur daar ruim een jaar. Gevolg: een overvolle maatschappelijke opvang waar ook niet altijd plaats is en verschillende doelgroepen gedwongen samen komen.

Veel mensen op rand van dakloosheid
Het Leger des Heils ziet over de hele linie een toename van mensen die van de maatschappelijke wagen dreigen te vallen. Mensen die nog wel een dak hebben en ambulante begeleiding krijgen, maar door stijgende kosten en inflatie door het ijs dreigen te zakken. Of mensen die helemaal niet meer kunnen rondkomen en een beroep doen op het veldwerk van het Leger des Heils. Het gaat om eenzame mensen, mensen met psychische problematiek en een groeiende groep arbeidsmigranten. Het Leger maakt zich zorgen over de groep dakloze arbeidsmigranten. “Bij de soepbussen zien we deze groep zichtbaar groeien en veel dakloze arbeidsmigranten hebben te kampen met gezondheidsproblemen en verslaving. Zij krijgen vaak geen opvang en worden nauwelijks geholpen”, geeft Slomp aan.

Samenleven doe je niet alleen
Volgende week presenteert het kabinet de nieuwe aanpak om dakloosheid tegen te gaan. Kapitein Slomp: “We hopen dat de plannen die worden gepresenteerd worden omgezet in daadkracht en lokale samenwerking. Het is mogelijk om dakloosheid uit te bannen, maar dat is iets wat we met elkaar moeten doen. Rijksoverheid, gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en de samenleving moeten met elkaar de schouders eronder zetten. Want samenleven doe je niet alleen”, aldus bestuursvoorzitter Slomp.

Geef een reactie