Kopers van huis moeten over €71.000,- beschikken

30-11-2022 BALK – Als je als starter een kans wilt maken op een hypotheek en woning moet je een (gezamenlijk) inkomen hebben van €71.000,-. Ondanks dat de inkomens de afgelopen jaren wel iets gestegen zijn, zijn de prijzen van huizen veel sneller gestegen. Mede door de steeds strengere leennormen is de drempel voor een hypotheek 2X zo hoog als 7 jaar geleden.

Door de oegenomen energieprjizen en inflatie is de bestedingsruimte nu 40% lager als in 2015. Tussen 2003 en 2022 zijn de huizen met bijna 90% toegenomen naar een slordig gemiddelde van €380.000,- Daarnaast zijn de fiscale voordelen ook flink afgenomen of zelfs afgeschaft. Dit resulteerd in een afname van aanbod, nieuwbouw en dus ook in de doorstroom van woningen.

Door meer nieuwbouw zullen de prijzen van nu niet dalen maar prijsstijgingen ook niet verder veel doen toe laten nemen. Om starters een kans op de woonmarkt toe te laten nemen zal er vooral meer nieuwbouw moeten plaats vinden.

Geef een reactie