Klein aantal bedrijven met langdurige problematische schulden

07-06-2022 BALK – In de meeste branches beoordelen bedrijven hun schuldenlast als ongeveer vergelijkbaar met driekwart jaar geleden. Minder dan 1 procent van de bedrijven heeft een hogere schuldenlast dan voor de coronacrisis, beoordeelt deze als problematisch, en verwacht bovendien meer dan 5 jaar nodig hebben om de schuldenlast tot een gewenste omvang terug te brengen.

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog dan voor de coronacrisis. Zij geven vooral aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet wordt verminderd. 15 procent van alle bedrijven geeft aan niet te weten op welke termijn hun schuldenlast naar een gewenste omvang verminderd kan worden.

Bedrijven die hun schuldenlast problematisch vinden en hogere schulden hebben dan voor de coronacrisis, geven wel vaker aan meer dan 5 jaar nodig te hebben om hun schulden terug te brengen naar een gewenste omvang, maar het gaat hier om een kleine groep bedrijven

Door coronacrisis getroffen branches geven aan dat schuldenlast kleiner is
In veel branches van het niet-financiële bedrijfsleven oordelen bedrijven dat hun schuldenlast kleiner is geworden ten opzichte van juli 2021. Bedrijven in de bouwnijverheid gaven het vaakst aan dat hun schuldenlast afgenomen is. In de landbouw, bosbouw en visserij zagen per saldo meer ondernemers de schuldenlast toenemen in vergelijking met de meting in juli 2021.

In door de coronacrisis zwaar getroffen branches, zoals de horeca en cultuur, sport en recreatie, steeg het percentage bedrijven dat per saldo de schuldenlast als lager beoordeelde ook flink. Vergeleken met andere sectoren is in deze branches het percentage bedrijven dat de schuldenlast beoordeelt als hoger dan voor de coronacrisis en problematisch, nog wel groter. Dat geldt ook voor de sector overige dienstverlening.

Uit aanvullende analyses blijkt dat bedrijven die op 31 december 2021 vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van belastingbetaling hadden, naar verhouding minder positief zijn in hun oordeel over de schuldenlast dan bedrijven die geen uitstel van belastingbetaling (meer) hadden.

Bedrijven verwachten meer te investeren
Per saldo verwacht 10 procent van de bedrijven dit jaar meer te investeren dan vorig jaar. Dat is een toename vergeleken met het tweede kwartaal 2021. Toen verwachtte per saldo ruim 1 procent van de bedrijven in dat jaar meer te investeren.

De 15 procent van de bedrijven die de schuldenlast beoordelen als hoger dan voor de coronacrisis en dragelijk, zijn het meest optimistisch over hun verwachte investeringen dit jaar. Per saldo verwacht 16 procent van hen dat de investeringen dit jaar zullen toenemen. De 4 procent van de bedrijven die de schuldenlast beoordelen als hoger dan voor de coronacrisis en problematisch, zijn pessimistischer over de investeringen. Per saldo verwacht 16 procent van hen dat de investeringen dit jaar zullen afnemen. Op het totaal gaat het om ruim 0,6 procent van de bedrijven met 5 of meer werkzame personen.

Geef een reactie