Ingezonden: Coalitie ontwikkelingen baren mij zorgen

06-06-2022 BALK – De huidige ontwikkelingen baren mij ernstig zorgen. Waar eerst een nieuwe coalitie aanstaande leek, is dit doorkruist door interne problemen binnen de VVD. De prioriteiten voor een nieuwe coalitie lijken niet te liggen op nieuw beleid maar op de in te vullen functies binnen het college. De huidige wethouders willen natuurlijk graag in functie blijven, maar dit gegeven mag nooit leidend zijn voor een nieuwe coalitie. Voor de continuïteit is het natuurlijk goed, maar daar staat tegenover dat nieuw bloed ook verfrissend werkt.

De FNP is als grootste partij natuurlijk de aangewezen partij voor de vorming van een nieuwe coalitie. Ik vraag mij af of deze partij wel een goede analyse heeft gemaakt van de verkiezingsuitslagen. Deze partij luistert wel naar de kiezers, maar doet er vervolgens niets mee. Naast de FNP zijn er drie partijen die winst geboekt hebben. Een duidelijk signaal van de kiezer dat er iets moet veranderen en blijkbaar spreekt het verkiezingsprogramma van de groeiende partijen de burger aan. Het CDA heeft in de coalitie gezeten, maar is afgestraft door de kiezer, een verlies van ruim duizend stemmen. De FNP heeft een bescheiden winst geboekt. Ook de PvdA, VVD en Groen Links hebben steun verloren van de kiezers!

Tijdens het debat met de informateur is duidelijk naar voren gekomen dat er onvoldoende is geluisterd naar de stem van de burgers. Een duidelijk signaal dat er wat moet veranderen. Wil je gaan veranderen, dat zul je de partijen die winst geboekt hebben zeker in overweging moet nemen voor de nieuw te vormen coalitie.

Gemeente de Fryske Marren is al jaren een bolwerk van het CDA. Deze partij is verweven in de Raad, maar om niet te vergeten in het gemeentelijk bestuur en de ambtelijke organisatie. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er stevig is gelobbyd bij de formateur. De burgemeester mag zich er natuurlijk inhoudelijk niet mee bemoeien, maar hij laat niet na om zijn invloed toch te laten gelden.

Kort samengevat mijn mening: als er een coalitie komt waar het CDA deel van uit maakt zijn we weer bij af. Het FNP heeft aan den lijve kunnen ervaren hoe betrouwbaar het CDA is als coalitiepartner.

Ik zou zeggen: een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan de zelfde steen. Natuurlijk was men al ver in de coalitieonderhandelingen, maar er is nu een compleet nieuwe situatie ontstaan. Als je dit zorgvuldig wilt aanpakken moet je een nieuwe start maken en niet doorborduren op wat er al bereikt is en de kans aangrijpen om de wens van de kiezers in te vullen. Nieuw, fris beleid met de goede ideeën van de gegroeide partijen. Deze partijen kunnen het beste zelf hun beleid invullen en behoren dus voor een groot deel zitting te nemen in de nieuw te vormen coalitie.

(Ingezonden door J. J.)

Geef een reactie