Kabinet past drempel in regeling Tegemoetkoming Energiekosten aan

10-11-2022 BALK – Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd. Energie-intensieve mkb-bedrijven krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs tot een maximum van 160.000 euro. Het gedetailleerder uitwerken van de TEK leidt tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet.

Het kabinet heeft eerder aangegeven nog tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling te kunnen maken. Daarom, en vanwege Europese staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het 2e kwartaal van 2023. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Op basis van de al aangekondigde gedetailleerdere uitwerking stelt het kabinet nu vast dat het niet terecht is om de energiebelasting – een vast deel van de energiekosten dat niet in dezelfde mate sterk stijgt als de verbruikskosten – een variabel in plaats van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald. Dat verandert niets aan de doelgroep van de TEK: enkele tienduizenden kleinere mkb-ondernemingen. Maar het leidt er wel toe dat het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen omlaag gaat van 12,5% naar 7%.

Een deel van de energie-intensieve mkb-bedrijven zit nu al in acute problemen. Daarom is eerder besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten. Het kabinet heeft bovendien voor het mkb 500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar en de BMKB Groen-regeling geopend.

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op 1,19 euro per kuub gas en 0,35 euro per kilowattuur elektriciteit.

RVO.nl gaat de TEK-regeling uitvoeren. Op de website van RVO.nl is voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb-ondernemers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel.

Geef een reactie