Jouster bedrijf HZPC stelt uitbetalingsprijs voor oogst 2021 vast op 33,70 euro per 100 kilo

25-06-2022 JOURE – De uitbetalingsprijs voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2021 is vastgesteld op 33,70 euro per 100 kilo. Deze prijs ligt iets boven de prognoseprijs van 33,10 euro per 100 kilo die het handelshuis het afgelopen voorjaar heeft gepubliceerd. De uitbetalingsprijs is de definitieve prijs van HZPC over het gemiddelde van alle in poolverband geteelde rassen en kwaliteiten in potermaat S tot en met A exclusief btw en vóór afdracht van de kwekerslicentie. De prijs per ras, klasse, maat en kwaliteit wordt bepaald volgens een systeem dat door HZPC en de telers is overeengekomen.

Na de coronacrisis was de markt in Europa het afgelopen jaar op weg naar herstel. De nasleep van deze crisis is echter nog voelbaar. Net als de nasleep van de Brexit, waar importbeperkingen hebben geleid tot een grote afname van export van basispootgoed van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk.

Ook de oorlog in Oekraïne kent vele gevolgen voor de landbouw. Door de sterke prijsstijgingen van zonnebloemenzaad, koolzaad en tarwe besluiten boeren in Europa meer van déze gewassen te telen en minder aardappelen. Dit heeft in de maanden maart en april grote invloed gehad op de vraag naar pootaardappelen uit Nederland.

Geef een reactie