In huisstof op boerderijen zitten veel residuen van bestrijdingsmiddelen

05-02-2023 BALK – Huisstof in Nederlandse boerderijen bevat veel residuen bestrijdingsmiddelen. Dat is gebleken in onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het Europese onderzoeksproject SPRINT. Er worden ook sporen van middelen gevonden in het bloed, de urine en poep van boeren. In totaal zijn bij onderzoek in Nederland residuen van 170 verschillende middelen gevonden. Deels gaat het om middelen die al jaren niet meer worden gebruikt. Vanuit Nederland wordt er aan meegewerkt Nederland door wetenschappers van de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. 

Belangrijk doel van het onderzoek is het achterhalen van de effecten van de combinatie van bestrijdingsmiddelen. Daar is tot nu toe nog weinig over bekend. In de zomer van 2021 hebben de onderzoekers in Nederland monsters genomen. Dat gebeurde bij 24 Groningse en Friese boeren, 23 buren van de boeren en 24 inwoners van de stad Groningen. Bij de deelnemende boerenbedrijven gaat het om 9 gangbare bedrijven die bestrijdingsmiddelen gebruiken, en 7 biologische bedrijven.

De eerste fase van het onderzoek is afgerond. Nu bekend is welke stoffen veel voorkomen, zal het vervolgonderzoek zich richten op wat de combinaties van verschillende stoffen voor effect hebben bij mensen en het ecosysteem. Dat gebeurt door de komende anderhalf jaar onder meer toxicologische testen uit te voeren bij wormen, ratten en muizen. Daarnaast wordt ook op celniveau getest. Bovendien wordt er gekeken naar de gevolgen voor micro-organismen in de bodem en het water.

Geef een reactie