Hogere omzet en winst voor FrieslandCampina in 2022

22-02-2023 BALK – Zuivelconcern FrieslandCampina heeft in 2022 een netto-omzet van 14,1 miljard euro gerealiseerd. Dat betekent een toename met 22,4% in vergelijking tot 2021. Het bedrijfsresultaat steeg met 32,7% naar 471 miljoen euro. Gecorrigeerd voor valuta-effecten en overige bedrijfslasten en -opbrengsten, steeg het bedrijfsresultaat met 94,5% naar 712 miljoen euro. De nettowinst steeg met 69,8% naar 292 miljoen euro. 

De sterk gestegen prijzen van grondstoffen, verpakkingen en energie werden door de bedrijfsgroepen grotendeels gecompenseerd door prijsverhogingen. Dat resulteerde in een flinke omzetgroei. Wel kwamen door de hoge inflatie de volumes en de marges in consumentenzuivel onder druk te staan doordat het niet lukte de enorme kostenstijgingen volledig aan klanten door te berekenen.

Door lagere winstmarges en herstructureringskosten daalde het bedrijfsresultaat van de bedrijfsgroep Food & Beverage in vergelijking met 2021. Het onderdeel Professional realiseerde in 2022 een sterk verbeterd bedrijfsresultaat als gevolg van de marktopleving na de coronapandemie, hogere basiszuivelnoteringen, innovatie en uitbreiding van het distributienetwerk.

De overige bedrijfsgroepen profiteerden eveneens van marktherstel. Het bedrijfsresultaat van de groep Ingredients steeg als gevolg van het herstel van de kinder- en volwassenenvoedingsmarkten. Specialised Nutrition realiseerde een goed bedrijfsresultaat met name gedreven door verbeterde verkopen in China. Trading profiteerde van de historisch hoge basiszuivelnoteringen door snel op veranderende marktontwikkelingen in te spelen.

In het vierde kwartaal van 2022 zijn de marktomstandigheden ongunstiger geworden en dat zal zich naar verwachting doorzetten in 2023. De impact hiervan zal in de eerste helft van het jaar significant zijn. Naast het negatieve effect van deze basiszuivelnoteringen op de winstgevendheid, is de verwachting binnen FrieslandCampina dat de marktomstandigheden moeilijker zullen worden doordat een verminderde koopkracht van consumenten in veel markten de volumes verder onder druk zal zetten.

In 2023 zal meer aandacht uitgaan naar product- en merkinnovatie om te blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van consumenten en klanten. Het bedrijf wil hogere investeringen doen in onderzoek en ontwikkeling, met name gericht op betere voeding en duurzamere productie en verpakkingen. Daarnaast zal FrieslandCampina blijven investeren in de marketing van zijn merken en in de Professional-business om daar de groei te realiseren. Het concern investeert tevens in nieuwe, duurzamere productielocaties in Indonesië en Maleisië.

Geef een reactie