Het Noorden krijgt 330 miljoen voor energietransitie

07-12-2022 BALK – De kogel is door de kerk: de Europese Unie stelt 330 miljoen Euro beschikbaar om de regionale  economie in Noord-Nederland los te maken van olie en gas. Gedeputeerde Friso Douwstra: “Het Noorden gaat vergroenen. De ondersteuning vanuit de Europese Unie gaat daarbij helpen. Fijn dat het besluit over deze financiering genomen is. Goed voor onze werkgelegenheid en bedrijfsleven.”

Deze week heeft de Europese Commissie in totaal 623 miljoen euro aan ons land toegekend in de vorm van een vijfjarig subsidieprogramma, genaamd ‘Just Transition Fund’ (JTF). Dit ‘Fonds voor een rechtvaardige energietransitie’ steunt gebieden die economisch sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen op weg naar een klimaatneutrale toekomst.

Aanvragen eerste twee subsidies in januari 2023
Over de verdeling van de gelden is lang onderhandeld met als uitkomst dat meer dan de helft van de subsidiepot neerdaalt in Groningen, Fryslân en Drenthe. Vooral in de provincie Groningen is de komende jaren sprake van verdwijnende bedrijvigheid en werkgelegenheid in de aardgassector. De drie provincies, de arbeidsmarktregio’s en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zorgen samen voor optimale besteding van de subsidies. De eerste twee subsidieregelingen van het JTF worden naar verwachting in januari opengesteld. Ze zijn bedoeld om het bedrijfsleven en kennisinstellingen te helpen met het realiseren van innovatieve ideeën en slimme oplossingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om productie en gebruik van duurzame energie en ook om nieuwe opleidingen en omscholing van werknemers.

Alvast aan de slag?
Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in Fryslân, die vast samen met partners in Groningen, Drenthe of Emmen met nieuwe projecten willen starten, kunnen voor advies contact opnemen met: info@fryslan.frl | 058-292 59 25. We denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Meer informatie: Europese Fondsen

Geef een reactie