Grutsk op ús Greidefûgels

16-04-2023 BALK – Omdat het aantal deelnemers aan Grutsk op ús Greidefûgels blijft stijgen, hebben de partners van Grutsk besloten ook in 2023 een campagne te organiseren. Net als in de voorgaande jaren richt de campagne zich vooral op melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachters. Naast voorlichting gaat de campagne ook om actie. Actie in de praktijk wel te verstaan. We dagen boeren, loonwerkers en vogelwachters uit in de praktijk maatregelen voor weidevogels te treffen. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan een thema. In de afgelopen waren dat achtereenvolgens de volgende thema’s:

  • Beschermen: Boeren, loonwerkers en vogelwachters: ‘bestel kosteloos een aantal nestpannen die je kunt gebruiken bij het sleepslangen’. Bestellen kan met ingang van 17 april !
  • Zaaien: Boeren: ‘Ga aan de slag met een kruidenmengsel op je bedrijf.  Bestel kosteloos 1 zak van 8 kg kruidenmengsel. Dit jaar zijn er 120 pakketten beschikbaar. Melkveehouders en akkerbouwers die niet eerder bestelden, komen als eerste in aanmerking. Daarna geldt de volgorde van aanmelding. Uitlevering vindt in augustus plaats’. Bestellen kan met ingang van 17 april!
  • Vernatten: Boeren: ‘Zet een deel van je land onder water voor de weidevogels. Of verhoog het waterpeil voor de weidevogels. Wil je hierover advies van een expert? Vraag dan een kosteloos advies van een Grutsk water specialist aan. Het aanvragen van advies kan nu al.
  • Gewurde litte: Boeren: Laat een strook van je grond met rust voor de weidevogels. Dus strooi hier geen kunstmest en maai niet of later. Hiermee ontstaan naar verloop van tijd een ideale biotoop voor (sommige) weidevogels. Als tegenprestatie ontvang je een grondbord met de tekst ‘gewurde litte’: Bestel hier snel het grondbord en laat zien dat je meedoet aan deze Grutsk actie. Klik hier >>>
  • Dongje: Boeren: Gebruik ruige mest op een deel van je land en zie wat dit doet met de kwaliteit van je grond, de insectenstand én de weidevogels. Ook hier ontvang je een grondbord met de tekst ‘ik dongje rûch’: Bestel hier direct het grondbord en laat zien dat je meedoet aan deze Grutsk actie. Klik hier >>>

Magazine ‘onze weidevogels/onze akkervogels’
Bij Grutsk op ús Greidefûgels draait het om voorlichting én concrete actie. Bij voorlichting wordt er door de partners van Grutsk ook in 2023 samengewerkt met Agrio uitgeverij. Deze uitgever van onder andere De Veldpost en Melkvee zal voor en tijdens het weidevogel- en akkervogelseizoen een magazine uitbrengen onder de naam ‘onze Weidevogels/onze akkervogels’. Daarmee gaat de campagne ‘Grutsk op ús Greidefûgels voor het 3e jaar nationaal.

Geef een reactie