Grondwaterpeil in veenweidegebieden moet omhoog

24-11-2022 BALK – Het kabinet wil de komende jaren het grondwaterpeil in veenweidegebieden verhogen om de emissie van CO2 en de daling van de bodem te beperken. Dat staat in de brief ‘Bodem en water’ die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag 25 november naar de Tweede Kamer zal sturen. 

Harbers stelt vast dat de water- en bodemkwaliteit in verschillende delen van Nederland niet op orde is en wil per gebied een plan van aanpak maken , samen met de provincies en waterschappen. Naast de peilverhoging in veenweiden wil de minister bijvoorbeeld ook maatregelen treffen om het risico op verzilting in kustgebieden te beperken. 

Geef een reactie