Gemeenteraad stelt Programma Recreatie en Toerisme vast

01-03-2023 BALK – De gemeenteraad heeft op 22 februari het Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren vastgesteld. Recreatie en toerisme vormt één van de belangrijkste pijlers van onze lokale economie. Innovatie en investeringen in de recreatiesector zijn van groot belang zodat toeristen naar deze regio blijven komen. Op het gebied van recreatie en toerisme wil gemeente De Fryske Marren zich blijven profileren als een actieve en recreatieve gemeente gecombineerd met aandacht voor het landschap.

Wethouder Remboud van Iddekinge is blij met de vaststelling: “De Fryske Marren hat foar de rekreant en toerist mei alle kultuer, natoer, wetter en lânskip in prachtich en hiel gevarieerd oanbod, wêr ús eigen ynwenners it hiele jier rûn fan genietsjen kinne. Wy wolle in gemeente wêze dy ’t him profilearret as in aktive en rekreative gemeente. No ’t it programma fêststeld is kinne wy oan ’e slach mei de konkrete útwurking yn in útfieringsprogramma en de gebietsfyzjes. Ek dêrfoar hawwe wy ús ynwenners en oare belanghawwenden hurd nedich.”

Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren
Het conceptprogramma heeft vorig jaar voor zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 21 zienswijzen gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in een reactienota en in het definitieve programma. Het Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren is onderdeel van de in december door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie. Inhoudelijk ligt de nadruk op logiesaccommodaties, omdat de vernieuwingsopgave van deze sector urgent is en er veel (nieuwe) ontwikkelingen zijn. Hiervoor is in het programma een helder ontwikkelkader opgenomen. We proberen een jaarrond aantrekkelijke gemeente te zijn met nieuwe belevenissen en gelukkige inwoners. Er wordt gestreefd naar slimme groei van recreatie en toerisme.

Geef een reactie