Geen overleg jeugdbeschermers met overheid

17-11-2022 JOURE – Diverse Nederlandse jeugdbeschermingsorganisaties hebben aangegeven voorlopig niet met de overheid aan tafel te gaan zitten in verband met de hoge werkdruk. Sinds 10 oktober zijn er dan ook vanwege die reden regelmatig werkonderbrekingen.

De organisaties wijzen al langere tijd op het feit dat er snel maatregelen moeten komen om de huidige situatie op te lossen of te doorbreken. Ondanks de diverse overleggen is er in de situatie nog steeds niets veranderd.

Vanaf maandag worden alle overleggen (inclusief netwerkbijeenkomsten) tussen de organisaties en de overheid stilgelegd en tot aan het volgend jaar is er geen verder overleg meer mogelijk. Dit geldt onder andere voor de medewerkers van het bureau van Jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Reden is dat de organisaties vinden dat ze ‘de tijd onder de huidige omstandigheden echt beter op een andere manier kunnen gebruiken.’ Alleen het oplossen van de problemen en het verlagen van de werkdruk zal wel aan worden deelgenomen.

FNV
Volgens FNV hebben jeugdbeschermers gemiddeld 2x zoveel tijd nodig dan maximaal mogelijk is om het werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Er zou in ieder geval 5000 jeugdbeschermers moeten bijkomen. Dit kan alleen als ‘het kabinet de portemonnee trekt voor extra personeel’. Ook moet er een landelijke norm komen voor het maximale aantal gezinnen dat medewerkers in de portefeuille hebben.

Geef een reactie