FrieslandCampina wil bepaling van garantieprijzen vanaf 2023 aanpassen

20-10-2022 BALK – FrieslandCampina heeft het voornemen om bij het bepalen van de garantieprijs het gehalte aan lactose niet meer te waarderen als melkcomponent. Vanaf 2023 wil de zuivelcoöperatie de prijs alleen laten bepalen door het gehalte aan eiwit en vet als component te waarderen. Dit gebeurt in de verhouding 6 staat tot 4. De verhouding was 10 voor eiwit, 5 voor vet en 1 voor lactose. 

FrieslandCampina wil in 2023 ook de standaardgehaltes bij het bepalen van de garantieprijs actualiseren. Dat gebeurt op basis van de werkelijk geleverde gehaltes in 2021. Dat betekent een eiwitgehalte van 3,58% en een vetgehalte van 4,45%. Die gehalten staan vervolgens tot eind 2025 vast.

In de garantieprijs wordt vanaf volgend jaar een jaarlijks levering van 925.000 kilo melk het uitgangspunt voor gangbare melk. Voor de garantieprijs voor biologische melk blijft de levering van 550.000 kilo melk op jaarbasis het uitgangspunt.

FrieslandCampina wil voor België naast Milcobel ook Laiterie des Ardennes toevoegen aan de groep referentiebedrijven die worden gevold voor het bepalen van de garantieprijs. Bij de biologische garantieprijs wil FrieslandCampina de Britse noteringen uit de lijst met referentiebedrijven schrappen. 

De voorgestelde aanpassingen worden in de loop van dit jaar tijdens bijeenkomsten aan leden voorgelegd, waarna de ledenraad er een defenitief besluit over neemt.

Geef een reactie