Friese overheden maken vuist tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

06-07-2022 BALK – Friese overheden gaan samen ondermijnende criminaliteit aanpakken. Ze gaan onderling meer expertise en beleid afstemmen en de eigen organisaties weerbaarder maken tegen invloed van criminelen. Ook zetten ze in op toezicht en handhaving. Burgemeesters van 18 Friese gemeenten, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en commissaris van de Koning drs. A.A.M.Brok hebben dinsdagavond in het provinciehuis in Leeuwarden de intentieverklaring Friese Norm ondertekend.

Doel is te komen tot een eenduidige en effectieve aanpak. Het vormen van een brede barrière door meer samen te werken als één overheid en door één basisniveau af te spreken. Zo wordt voorkomen dat criminelen gebruik maken van zwakke plekken. Criminelen houden zich niet aan gemeentegrenzen.

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Daarbij maken criminelen gebruik van diensten uit de bovenwereld, ook van overheden. Voorbeeld: witwaspraktijken via onroerend goed-transacties. Criminelen richten bedrijven op, huren en kopen panden en hebben daar vergunningen voor nodig. Ze kloppen aan bij overheden, makelaars, administratiekantoren en notarissen en schuwen beïnvloeding en onderdrukking niet. Onder- en bovenwereld raken vermengd.

Ondermijning is ontregelend en ondergraaft de kwaliteit, de geloofwaardigheid en het vertrouwen van de burger in de overheid. Burgemeester Brouwer van Achtkarspelen en Waanders van Waadhoeke zijn de bestuurlijke aanjagers van De Friese Norm. Bestrijding van criminele activiteiten is een opdracht voor alle overheden, niet alleen politie en OM. Burgemeester Brouwer: “En dat dogge wy mei syn allen, as ien oerheid, tegearre oparbeidsje. Ús mienskip en de minsken fan ús moaie provinsje meie dat ek fan ús ferwachtsje.”

Geef een reactie