Friese huiseigenaar kan nog voordeliger verduurzamen

28-03-2023 BALK – Friese eigenaar-bewoners en VvE’s kunnen sinds 1 februari nog voordeliger geld lenen om te verduurzamen. Door een extra financiële bijdrage van de provincie Fryslân betalen eigenaar-bewoners minder rente voor de landelijke Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. De regeling is verlengd tot augustus 2024 en de korting van 0,5% is door de provincie verhoogd naar 1%. Woningeigenaren van 75 jaar of ouder met beperkte leenruimte maken nu ook aanspraak op financiering.

De rentekortingsregeling biedt mensen die willen verduurzamen, maar daar niet direct de middelen voor hebben, de mogelijkheid om laagdrempelig te investeren in energiebesparende maatregelen.

Energiebespaarlening toegankelijk
Het Nationaal Warmtefonds biedt Energiebespaarleningen voor particuliere eigenaar-bewoners en VvE’s. De VvE Energiebespaarlening is nu ook voor VvE’s vanaf twee wooneenheden opengesteld en ook deze VvE’s kunnen gebruik maken van de verlaagde rente in de provincie Fryslân. Het Warmtefonds is opgericht om meer mensen de mogelijkheid te geven om hun huis te verduurzamen en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Eigenaar-bewoners van Fryslân kunnen nu met een extra korting de lening bij het Warmtefonds aanvragen voor verschillende energiebesparende maatregelen zoals, isolatiemaatregelen, zonnepanelen, het aansluiten op een warmtenet of een (hybride) warmtepomp. VvE’s kunnen naast deze energiebesparende maatregelen ook de overstap naar duurzame warmte financieren. De advies en begeleidingskosten die de VvE maakt om deze stappen te gaan zetten kunnen ook onderdeel zijn van de financiering.

Fryske rentekorting
“Wêrom dizze Fryske ferheging? Mei dizze oanpassingen wolle wy de Fryske Enerzjytransysje in boost jaan. Wy ferbreedzje de doelgroep en ferheegje de rintekoarting. Op dizze wize hoopje we dat noch mear minsken harren hûs ferduorsumje sille. Troch de hege enerzjyprizen sjogge wy in omslach en pakke wenningeigeners harren wenning yntegraler oan. Trochdat dat mear ynvestearringen freget komme wenningeigeners earder út by eksterne finansieringsmooglikheden. Derfoar is de Enerzjybesparliening in goede opsje,” aldus Energiegedeputeerde Sietske Poepjes.

Versnellen van de energietransitie
Ook het Warmtefonds ziet de verlengde samenwerking met provincie Fryslan als een mooie volgende stap. “We zijn blij dat de provincie Fryslân het particuliere woningbezitters en VvE’s nog gemakkelijker maakt om hun woning te verduurzamen. Het wegnemen van financiële drempels is essentieel om de energietransitie te versnellen in provincies en gemeenten,” aldus Fiona Hamberg, Accountmanager van Nationaal Warmtefonds. Meer informatie over de voorwaarden: Energiebespaarlening | Fryslan

Geef een reactie