Friese groepsaccommodaties gaan verduurzamen

09-02-2023 BALK – Friese groepsaccommodaties kunnen subsidie aanvragen om hun panden te verduurzamen. De regeling is een vervolg op de steun aan groepsaccommodaties tijdens corona. In totaal komt € 540.000,- beschikbaar voor accommodaties die willen verduurzamen. De regeling kwam tot stand op uitdrukkelijk verzoek vanuit en in samenwerking met de sector.

De lockdowns tijdens corona troffen ook de groepsaccommodaties hard. Pogingen omdat leed te verzachten leidden tot een regeling waarbij scholen subsidie kregen wanneer zij werkweken organiseerden in eigen provincie met gebruikmaking van groepsaccommodaties. De nieuwe regeling kijkt verder. Zij komt voort uit de wens deze sector structureel te verbeteren en daarbij te zorgen voor meer spreiding van toeristische bezoeken over het jaar; de zogeheten slimme groei.

Het verduurzamen van groepsaccommodaties is kostbaar. Gebouwen moeten vaak ingrijpend aangepast worden. De recent gestegen gasprijzen zijn een extra stimulans om juist nu te investeren in duurzaamheid. De subsidieregeling moet deze stap vereenvoudigen. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “Groepsaccommodaties vormen een belangrijke pijler in het toeristische aanbod in Fryslân, te meer omdat zij juist ook buiten het hoogseizoen veel bezoekers trekken. Deze accommodaties hebben het lastig gehad in de coronaperiode. Met deze regeling willen wij ze helpen om weer een solide basis te leggen voor de toekomst.”

Groepsaccommodaties vormen een flink deel van de logiessector. Voor groepen zijn in totaal 11.000 bedden beschikbaar.  (Ter vergelijking: In Fryslân zijn circa 8.000 hotelbedden en circa 13.800 bedden in vakantiehuizen. Bron: Vitaliteitsonderzoek logiesaccommodaties Fryslân maart 2020.) Als voorbereiding voor deze regeling is een inventarisatie gedaan onder 19 groepsaccommodaties, om inzicht te krijgen in de huidige energiehuishouding en Co2-uitstoot.

Ook is onderzoek gedaan naar de huidige stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid. Daaruit bleek dat groepsaccommodaties kampen met een hoog energieverbruik in vergelijking met andere gebouwen. Dit komt vooral doordat veel groepsaccommodaties in oude boerderijen gevestigd zijn. De inventarisatie maakte ook duidelijk dat investeren in energiebesparende maatregelen kosteneffectief is. Elke maatregel op dit gebied draagt direct bij aan het terugdringen van de Co2-uitstoot, een lagere energierekening van de ondernemer én een verlaging van het gasverbruik in Nederland.

Deelname is voor alle groepsaccommodaties in Fryslân. Het maximum te ontvangen bedrag is gesteld op € 10.000, – per groepsaccommodatie. De regeling heeft een looptijd tot en met 30 september 2023.

Geef een reactie