Friese gemeenten slaan handen ineen met nieuwe visie op jeugdhulpbeleid

08-04-2023 BALK – Alle 18 Friese gemeenten hebben samen een visie ontwikkeld op de jeugdhulp. In deze Fryske Regiovisie Jeugdhulp ‘Mei-inoar foar ús bern’ staan de ambities, doelen en uitgangspunten voor de periode 2023-2026. De visie is gemaakt samen met kinderen en jongeren, het onderwijs, jeugdhulporganisaties en andere professionals binnen het vakgebied.

Afgelopen week was de feestelijke aftrap in DBieb in Leeuwarden. Wethouder Nathalie Kramers was blij met het grote aantal aanwezigen. “Dat symboliseert de grote betrokkenheid bij het thema. Het is een grote uitdaging om goede hulp te blijven bieden aan onze kinderen en jongeren. We willen dat zij allemaal veilig en gezond kunnen opgroeien. En zich kunnen ontwikkelen op een manier die past bij hun mogelijkheden. Om dit te bereiken richten we ons in de regiovisie specifiek op het versterken van het gewone leven.” 

Kramers geeft ook aan dat de visie een goed begin is, maar dat er meer nodig is: “Het moet concreter. Gelukkig beginnen we niet bij nul; we bouwen voort op de ervaringen van de afgelopen jaren. We werken onze regiovisie uit in jaarplannen met daarin concrete acties en thema’s. Maar dan zijn we er nog niet. We moeten een stap verder gaan dan praten en schrijven. Het is nu aan ons om onze ervaring, kennis en visie in de praktijk te gaan brengen. Samen, als partners.

Het boemerangbeleid doorbreken
Aan het eind van de middag nam Sharon Stellaard, bekend van haar proefschrift over het ‘boemerangbeleid’ in de jeugdhulp en passend onderwijs, de aanwezigen mee in (de gevolgen van) het hervormingsbeleid. Stellaard liet zien dat het huidige beleid niet alleen oude problemen reproduceert, maar ook nieuwe problemen creëert. Hoe doorbreek je dat? Ze daagde iedereen uit om kritisch naar zichzelf, de organisatie en het beleid te kijken. 

Geef een reactie