Friese boeren zetten samen Carbon Coöp op

02-01-2023 BALK – Een groep van 3 Friese melkveehouders en 3 Friese akkerbouwers hebben het initiatief genomen tot de oprichting van Carbon Coöp in 2022. Het doel van deze coöperatie is het ontwikkelen en uitrollen van een extra inkomstenbron voor deelnemende bedrijven via vergoedingen voor de vastlegging van CO2 of het verminderen van van de CO2-emissie in de productie.

Door de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers kan de CO2-voetafdruk in voedselproductie worden verkleind. Deze inspanning van de primaire sector heeft een financiële waarde, stellen de oprichters van Carbon Coöp. 

De coöperatieleden zijn boeren die een vooruitstrevende landbouwmethode toepassen die zorgt voor verlaging van de CO2-emissie. Ze streven er naar de productie CO2- neutraal te maken of om te komen tot een bedrijfsvoering waarbij netto meer CO2 wordt vastgelegd dan dat er wordt uitgestoten.

Geef een reactie