Fosfaat- en stikstofexcretie liggen royaal beneden Europees plafond

21-11-2022 BALK – In opdracht van het ministerie van LNV stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2022 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De kwartaalrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment. In de de derde kwartaalrapportage van 2022 wordt vastgesteld dat de stikstofexcretie van de gehele veestapel 8% onder het stikstofproductieplafond ligt dat door de Europese Commissie is vastgesteld. De fosfaatexcretie ligt ruim 14% onder het fosfaatproductieplafond.

De stikstofexcretie van de melkveesector valt ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage van 2022 lager uit en ligt ruim 5% onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kilogram. De stikstofexcretie daalt ook ten opzichte van 2021. Een belangrijke oorzaak voor de daling is het lagere stikstofgehalte van de grasoogst in 2021 en 2022. De fosfaatexcretie van de melkveesector komt volgens de prognose van het derde kwartaal uit op 74,9 miljoen kilo. Dat is 10 miljoen kilogram onder het sectorplafond.

In het kader van de stikstofproblematiek hebben de overheid en verschillende sectorpartijen in de melkveehouderij in 2021 afgesproken om op sectorniveau het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen in de komende jaren stapsgewijs te verlagen met als streefdoel maximaal 160 gram ruw-eiwit per kilogram droge stof in 2025. Met ingang van de tweede kwartaalrapportage van 2022 is de rapportage uitgebreid met een prognose van het ruw-eiwitgehalte van het melkveevoerrantsoen. Voor 2022 wordt het gehalte nu ingeschat op 161 gram ruw-eiwit per kilogram droge stof.

Geef een reactie