FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presenteren coalitieakkoord De Fryske Marren 2022-2026.

09-07-2022 BALK – De vier coalitiepartijen presenteren het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’ voor de periode 2022–2026. Met dit akkoord verwachten de partijen een fundament neer te leggen voor de komende jaren. Het coalitieakkoord wordt in de raadsvergadering van woensdag 13 juli aan de gemeenteraad aangeboden. Aansluitend wordt voorgesteld om de nieuwe wethouders te benoemen.

Formateur Felix van Beek kijkt terug op een geslaagde formatie: “Het was een langer en bij vlagen intensief proces, maar altijd gekenmerkt door een positief overleg in een prettige sfeer. De formerende partijen hebben open en eerlijke gesprekken gevoerd en elkaar gevonden op de voor hen belangrijke thema’s. Dat geeft veel vertrouwen; in elkaar en in de toekomstige samenwerking.”

Akkoord op hoofdlijnen
‘Fûnemint foar moarn’ is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. In het akkoord bevestigen de coalitiepartijen niet alleen belangrijke onderdelen van het bestaande beleid, maar brengen ze juist kleur aan door het verwoorden van hun ambities. Daarbinnen is veel ruimte voor samenwerking met alle partijen in de raad en met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

Deze werkwijze past goed binnen de gewenste bestuurlijke vernieuwing. De coalitie heeft behoefte aan een andere wijze van samenwerken tussen gemeenteraad, college en de gemeentelijke organisatie én in de omgang met de inwoners en ondernemers. De coalitie wil daar stappen in blijven zetten en staat voor een transparante en open communicatie; ook als ze het op onderwerpen niet met elkaar eens zijn.

Wethouderskandidaten
Voor de komende bestuursperiode wordt voorgesteld om 5 formatieplaatsen voor wethouders beschikbaar te stellen. Zoals ook verwoord in het ‘Einferslach’ van de informateur, is dit in lijn met de verantwoordelijkheid van de bestuurders en de opgaven waar het college de komende tijd voor staat. Zes wethouders gaan deze formatie invullen: Remboud van Iddekinge (FNP), Chris van Hes (FNP), Luciënne Boelsma-Hoekstra (CDA), Barbara Gardeniers (CDA), Janita Tabak (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks). In de raadsvergadering van 13 juli wordt voorgesteld om de wethouders te benoemen.

Geef een reactie