Europese Commissie gaat niet akkoord met uitstel voor inrichting bufferstroken

21-01-2023 BALK – De Europese Commissie gaat niet akkoord met het jaar uitstel dat minister Adema van LNV aan boeren wil verlenen voor de verplichte zaaidatum van vanggewassen en de inrichting bufferstroken. Bij de derogatiebeschikking die aan Nederland is verleend om extra mest te kunnen uitrijden in periode van 2023 tot en met 2026 gold als voorwaarde dat de regels voor de vanggewassen en bufferstroken in 2023 zouden ingaan. 

Minister Adema meldde eerder aan de Tweede Kamer dat hij aan een wijzigingsbesluit werkt om uitstel te regelen voor de bepalingen rond de vanggewassen en bufferstroken. Adema bespreekt het verschil van inzicht met de Europese Commissie vrijdag 20 januari in de ministerraad. Hij was in Berlijn om daar de opening van de Grüne Woche bij te wonen, maar keerde vervroegd terug naar Nederland.

LTO Nederland vindt het onacceptabel wanneer boeren gedwongen worden om alsnog bufferstroken aan te leggen bij percelen waar al gewassen voor het nieuwe teeltseizoen zijn ingezaaid. De organisatie zegt juridische stappen te zullen nemen als de Europese Commissie vasthoudt aan die eis. Volgens LTO waren  Adema en de Europese Commissie in goed overleg overeengekomen dat 2023 een overgangsjaar zou worden.

Geef een reactie