Europees Parlement wil meer ruimte om overlast door wolf aan te pakken

25-11-2022 BALK – Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op de bestaande wetgeving aan te passen om lidstaten meer mogelijkheden te bieden om de overlast die de wolf veroorzaakt te beperken. In Straatsburg stemde 306 leden daar voor, er waren 225 tegenstemmers en 25 leden onthielden zich van de stemming. Het is onzeker of de Europese Commissie gehoor zal geven aan de oproep.

De Europese Commissie gaf te kennen de huidige wetgeving voldoende te vinden. Europese regels laten lidstaten ruimte voor subsidieregelingen voor wolfwerende maatregelen zoals lampen, hekken en waakhonden en er kan bovendien een ontheffing voor afschot worden aangevraagd. Mocht de Europese Commissie wel met nieuwe wetgeving komen, dan hebben alle 27 lidstaten ieder nog het vetorecht.

Geef een reactie