Energiebank Fryslân versneld van start door subsidie

14-12-2022 BALK – Provincie Fryslân verleent een incidentele subsidie ter waarde van € 300.000 aan de Energiebank Fryslân. Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag met deze subsidieaanvraag van de ANBI-stichting ingestemd. De subsidie stelt de Energiebank Fryslân in staat een vliegende start te maken met projecten om energiearme Friese huishoudens te ondersteunen bij energiebesparing. In totaal wil de stichting ondersteuning bieden aan 9.000 energiearme Friese huishoudens voor het einde van 2023.

De winter staat voor de deur. De nood is hoog om energiearme huishoudens te ondersteunen bij het besparen van energie. Zeker nu de energieprijzen fors zijn gestegen. De Energiebank Fryslân is dit jaar opgericht om elk huishouden dat minstens 10% van het besteedbaar inkomen kwijt is aan de energierekening te helpen bij verduurzaming. Dit doen zij op projectmatige wijze in nauwe samenwerking met de Mienskip; van dorpsbelangen, woningcorporaties tot kerken. Van gemeenten, energiecorporaties tot fixteams (bestaande uit leden van sportverenigingen). Welke hulp wordt geboden?

Energiecoaches en fixteams
Friese energiearme huishoudens worden met name ondersteund middels energiecoaches en fixteams. Energiecoaches brengen per woning in kaart hoe men kan verduurzamen en fixteams passen energiebesparende maatregelen toe. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn tochtstrippen, waterbesparende douchekoppen en radiatorfolie. Aan de hand van informatie van Data Fryslân kan de Energiebank Fryslân de inzet van energiecoaches en fixteams richten op de meest energiearme buurten binnen een gemeente.

Provinciebreed
Met de incidentele subsidieverlening wordt de Energiebank Fryslân versneld operationeel voor projecten verspreid over de hele provincie. De Energiebank Fryslân opereert onder de vlag van de Energiebank Nederland. De meeste Energiebanken onder deze vlag opereren binnen één gemeente. De werkwijze van de Energiebank Fryslân is daarom opvallend. Er is bewust voor een provinciebrede aanpak gekozen. Betrokkenen van de Energiebank weten dat de aanpak van energiearmoede wordt vertraagd door een tekort aan energiecoaches. Met de middelen beschikbaar uit de incidentele subsidie leidt de Energiebank Fryslân minstens een dozijn nieuwe energiecoaches op die flexibel kan worden ingezet om projecten van bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties te ondersteunen.

Geef een reactie