Elke brief in heldere taal

12-09-2022 BALK – Van donderdag 8 tot en met donderdag 15 september is het de week van lezen en schrijven. Tijdens deze week vragen we extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

In de gemeente willen ze graag dat iedereen begrijpelijk communiceert. Alle inwoners horen brieven te kunnen begrijpen. Heeft u een brief ontvangen welke u niet begrijpt? Of heeft u zelf een brief geschreven en bent u benieuwd of de boodschap door de doelgroep begrepen wordt? Dit kunt u checken, door uw brief in te leveren bij de brievenwasserette. Doet u ook mee, om begrijpelijk te communiceren in onze gemeente?

Een moeilijke tekst melden

 1. U levert uw brief, folder of webtekst in bij één van de brievenwasserettes in De Fryske Marren.
 2. De laaggeletterden scannen de tekst.
 3. De opmerkingen worden in een advies geplaatst.
 4. Het advies wordt met u besproken en het advies wordt naar u toegestuurd.
 5. Wij nemen contact op met de betreffende organisatie om de brief, folder of webtekst te bespreken, zodat de informatie de volgende keer voor iedereen te begrijpen is. 

Inleverpunten
U kunt uw brief, folder of webtekst op de volgende manieren inleveren:

 • U brengt deze bij het gemeentehuis in Joure (Herema State 1).
 • U levert deze in bij de bibliotheken Mar en Fean (Joure, Balk en Lemmer).
 • U stuurt een mail naar brievenwasserette@bmf.nl.
 • U brengt of stuurt uw brief naar: Bibliotheken Mar en Fean of Sociaal Werk De Kear/Regelhulp De Kear.

Let op:

 1. Maak een foto of kopie van de brief, folder of webtekst.
 2. Geef met een pen of stift de moeilijke stukken in de tekst aan. 
 3. Staan er persoonsgegevens of informatie over uw gezondheid in de tekst? Maak die gegevens dan onleesbaar.

Elke brief in heldere taal is een gezamenlijk initiatief van de Bibliotheken Mar en Fean, Sociaal Werk De Kear en de gemeente.

Geef een reactie