Eind 2022 stond er in Nederland 6.045 megawatt aan windvermogen op land

08-05-2023 BALK – Eind 2022 stond er in Nederland 6.045 megawatt aan windvermogen op land. Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Wind op land van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waarin de jaarlijkse voortgang van windprojecten in Nederland wordt geschetst.

In het Energieakkoord was afgesproken om het doel van 6.000 megawatt in 2020 te behalen. In 2017 werd duidelijk dat dit niet gehaald kon worden. Het doel werd uitgesteld tot 2023. Voorwaarde was dat het deel dat niét in 2020 werd gehaald, verdubbeld zou worden voor eind 2023. Dit mocht met zonne- of windenergie. Deze verdubbelingsafspraak is nu gehaald.

Er staan nog verschillende windprojecten op land gepland. De verwachting is dat het windenergievermogen in 2023 met 835 megawatt toeneemt. Daarnaast zitten er projecten in de pijplijn die pas na 2023 gerealiseerd kunnen worden. Deze kunnen nog eens meer dan 1.000 megawatt aan het potentieel toevoegen.

Van een deel van die projecten is het nog niet zeker of deze er echt komen en wanneer. Zo heeft onder andere de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 op dit moment nog impact op de planning van nieuwe windprojecten. Het aantal projecten in de pijplijn neemt nu weinig toe. De verwachting is dat er wel nieuwe projecten gaan bijkomen. In de Regionale Energie Strategieën moeten plannen voor het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord concreet worden gemaakt.

Het Klimaatakkoord verving in 2019 het Energieakkoord uit 2013. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in Nederland in 2030 op land minimaal 35 terrawattuur aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt met grootschalige zonne- en windenergieprojecten. De doelstelling van 6.000 megawatt windenergie op land uit het Energieakkoord maakt daar deel van uit. Met het windvermogen van eind 2022 is het verwachte aandeel van windenergie op land 17,9 terrawattuur aan energieproductie bij een gemiddeld windjaar.

Geef een reactie