€21 miljoen voor Friese IJsselmeerkust

    21-12-2022 BALK – Het investeringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van het Rijk stelt 21 miljoen Euro beschikbaar voor projecten aan de Friese IJsselmeerkust. Daarnaast is ook nog een bedrag beschikbaar voor het uitvoeren van een verkenning. Dit maakten minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Van der Wal van Natuur en Stikstof op 20 december bekend.

    Gedeputeerde Friso Douwstra namens alle betrokken partijen: “Wij zijn opgetogen over dit resultaat. Er is hard samengewerkt om tot een samenhangend voorstel te komen dat naadloos aansluit op de ambities die wij hebben voor het Friese IJsselmeerkustgebied. Bij de verdere uitwerking willen wij maatschappelijke ideeën en plannen die er al zijn in het gebied koppelen. Zo ontstaat grote meerwaarde.”

    De PAGW is bedoeld voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en versterking van de natuur. In de periode 2030-2033 is 348 miljoen beschikbaar voor alle grote wateren in Nederland. Onder aanvoering van de provincie Fryslân werkten de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de samenwerkende natuurorganisaties It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan deze aanvraag.

    Uitvoering van de projecten staat gepland vanaf 2030. Tot die tijd werken de partijen de maatregelen verder uit en doorlopen ze procedures die volgens de Omgevingswet noodzakelijk zijn.

    Geef een reactie