€127,5 miljoen voor een circulair, groener, gezonder en digitaal Noord-Nederland

14-07-2022 BALK – De Europese Commissie heeft het programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Noord-Nederland goedgekeurd. Voor de komende zeven jaar is er €127,5 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland. De Europese Commissie stelt vanuit het EFRO een bedrag van €108 miljoen beschikbaar. Het Rijk voegt hier €19,5 miljoen aan cofinanciering aan toe. Om deze middelen daadwerkelijk te kunnen besteden, was een goedgekeurd programma nodig dat voldoet aan de eisen die de Europese Commissie hieraan stelt.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “De goedkeuring van de Europese Commissie is een grote stimulans voor ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties die met elkaar willen samenwerken aan innovatieve projecten. De stip op de horizon is een circulair, gelukkig en inclusief Noord-Nederland.”

Ondernemer Jaap Boer is al enthousiast: “Ik bouw al 35 jaar speciale machines en heb veel kennis en ervaring te bieden. Maar door samen te werken in een kunststofrecycling-project leer ik weer van andere bedrijven. Ik wens Noord-Nederland veel startups en mooie transities. We hebben veel te bieden!”

Over het EFRO
Een slimmer, groener, socialer en inclusiever Europa. Daar draagt het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij. Het EFRO wil de samenhang binnen Europa versterken en de verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Noord-Nederland richt zich op de versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat. Dit wordt een open en creatief klimaat, waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelkansen en slimme ideeën die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. Vier transities zijn de basis voor deze ontwikkelingen: energie, circulair, digitalisering en gezondheid. Het EFRO-programma zet een proces in gang dat structureel leidt tot een verbetering van het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem.

Meer informatie

De eerste subsidies kunnen in het derde kwartaal van dit jaar aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Geef een reactie