Dierenartsorganisaties achten snel vaccineren tegen vogelgriep noodzakelijk

31-10-2022 BALK – De organisaties van dierenartsen KNMvD en CPD zijn van mening dat niet langer kan worden gewacht met vaccinatie tegen vogelgriep. Vaccinatie zal onderdeel uit moeten maken van een pakket aan maatregelen ter bescherming en bestrijding tegen de ziekte. Daarom moeten werkzame vaccins snel worden geregistreerd en moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over handelsgaranties van pluimveeproducten.

Niet eerder zijn er in Europa zoveel uitbraken van vogelgriep geweest als afgelopen jaar. Zowel in Nederland als in andere landen worden veelvuldig uitbraken gemeld bij professionele pluimveebedrijven en hobbypluimveehouders. Bij wilde vogels is het vogelgriepvirus continu aanwezig, waardoor ook in de natuur sterfte plaatsvindt van voor vogelgriep gevoelige vogels.

In Nederland is het virus in de zomermaanden aanwezig gebleven in de wilde vogelpopulatie, daarbovenop is de vogeltrek inmiddels in volle gang. Dit zorgt ervoor dat de virusdruk van vogelgriep de komende maanden onverminderd hoog zal zijn. Om het virus uit de professionele pluimveehouderij te weren is er al geruime tijd een bezoekersverbod en een aangescherpt hygiëneprotocol van kracht. Ondanks deze maatregelen zijn er nog steeds veel uitbraken.

Als gevolg van deze uitbraken en om verdere verspreiding te voorkomen, zijn er tot nu toe al meer dan 6 miljoen dieren geruimd. In de huidige situatie met een hoge infectiedruk en onvoldoende resultaat van aangescherpte maatregelen voor bedrijfshygiëne is de huidige aanpak niet langer houdbaar.

Daarom vinden de KNMvD en het CPD  dat niet langer kan worden gewacht met vaccinatie tegen vogelgriep. Vaccinatie zal onderdeel uit moeten maken van pakket aan maatregelen tegen vogelgriep. Alle beschikbare kennis in Nederland en andere Europese landen moet benut te worden om zo snel als mogelijk en op een verantwoorde manier te kunnen starten met vaccineren. Hiervoor moeten werkzame vaccins snel worden geregistreerd en moeten er duidelijke afspraken zijn over de handel in pluimveeproducten.

Geef een reactie