De gemeenteraad vergadert op woensdag 14 september

09-09-2022 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 14 september. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Omderwerpen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1 – Vaststellen bestemmingsplan Kooilaan 3 Oudemirdum
2 – Herijking beleidsplan wegbeheer 2020-2024
3 – Routekaart verduurzamen gemeentelijk Vastgoed
4 – Wijziging Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West eerste fase
5 – Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan De Brette Hoanne met bijbehorend
6 – Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Akmarijp – Langedyk 14
7 – Vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan Rottum – Vogelzangweg 2
8 – Jaarrekeningen 2021 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en NV Empatec
9 – Meicirculaire 2022
10 – Beslút

Geef een reactie