De Fryske Marren sluit regionale woondeal: duizend woningen erbij

20-04-2023 BALK – Gemeente De Fryske Marren ondertekendedonderdagochtend samen met gemeente Súdwest-Fryslân, de provinsje Fryslân en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deregionale woondealvan Zuidwest Friesland. In deze woondeal staanwoningbouwafspraken over het grondgebied van de gemeentes De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân diede opmaat zijn voor een langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het Rijk.

Minimaal 1050 woningen
In de woondealZuidwest-Frieslandstaat dat er in De Fryske Marren tot en met 2030 minimaal 1050 woningen gerealiseerd worden. Rijk, provincieen gemeenten zetten zich met elkaar in om de opgave te realiseren. In de gehele regio Zuidwest-Friesland gaat het om de realisatie vanminimaal 3100 woningen tot en met 2030. Hiermee vult de woonregio Zuidwest Friesland circa 18% van de totale Friese opgave van 17.500 woningen.

Geef een reactie