Circa 20% van vleeskalverhouders weet dat er geen bedrijfsopvolger is

01-07-2022 BALK – Uit een online enquête geeft circa 20% van de deelnemende vleeskalverhouders aan op dit moment zeker te zijn van een opvolger voor het bedrijf. Ook is voor ongeveer 20% van de kalverhouders zeker dat er geen opvolger beschikbaar is en dat het bedrijf op termijn in de verkoop zal gaan.

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat het nog niet bekend is of er zich een bedrijfsopvolger aandient. Vaak is bedrijfsopvolging voor deze groep nog geen thema vanwege de jonge leeftijd van de ondernemer. Er wordt ook niet gemeld hoeveel kalverhouders aan de peiling hebben deelgenomen.

Geef een reactie