Burgerpartij De Fryske Marren heeft algemene ledenvergadering in Sloten

10-05-2022 BALK – Graag nodigt de burgerpartij De Fryske Marren uit voor de Algemene leden Vergadering van de Burger Partij De Fryske Marren. De vergadering wordt gehouden in De Poarte te Sloten op donderdag 19 mei 2022. De inloop is vanaf 19.30 uur, de vergadering start om 20.00 uur. Tijdens de vergadering zullen wij de volgende agenda hanteren en nieuwe bestuursleden installeren. Mocht u bezwaar willen maken of uzelf aan willen dienen als bestuurslid kunt u dit minimaal 1 week vooraf melden.

Agenda:
– Opening en welkom door zittend voorzitter en secretaris;
– Doornemen agenda en aanvullende punten;
– Terugblik voorzitter op afgelopen raadsperiode;
– Terugblik penningmeester, betaling contributie;
– Voorstel wijziging statuten;
– Voorstellen en stemming nieuw bestuur;
– Dankwoord aftredend voorzitter, installatie nieuw bestuur;
– Overdracht voorzitterschap;
– Inventarisatie geïnteresseerden kascontrolecommissie;
– Rondvraag;
– Afsluiting.

De partij will graag de volgende personen als nieuw bestuur aan u voorleggen en ter stemming brengen:
Voorzitter: Janet Horstman
Secretaris: Jan de With
Penningmeester: Eeltje Sixma
Algemeen lid Marleen Hummel (tevens vice-voorzitter)
Algemeen lid Ron Hottinga (adviseur partij)
Tijdens de vergadering zullen ook enkele wijzigingen van de statuten aan u worden voorgelegd en ter goedkeuring aangeboden.

Na de algemene ledenvergadering is er mogelijkheid tot een goed gesprek onder genot van een hapje en drankje. Graag zouden wij uw opgave uiterlijk 1 week vooraf willen weten, dit kan via jan@burgerpartij-dfm.nl.

Met vriendelijk groet en hopelijk zien we elkaar op de Algemene leden Vergadering,
Namens het bestuur,
De secretaris,
G.ten Boom